Profil

  • Certifikovaný instruktor CI-2
  • 2.Dan Kyusho, 4. Dan Aikido
  • Vede tréninky Kyusho v Chomutově
  • Vede víkendové semináře po celé ČR
  • Žije v Lounech
  • Bojovým uměním se věnuje přes 25 let
  • marek.kowalski@kyusho-czech.cz

Moje mise

V roce 2011 jsem se na mé cestě bojových umění seznámil s Kyusho. Hned od prvních okamžiků jsem věděl, že to bude cesta správná. Kyusho mě oslnilo především svou funkčností a svým praktickým využitím aplikovatelným do jakéhokoliv bojového stylu. Využití kyusho mi hodně pomohlo při praktikování technik aikido a sebeobrany. Bylo a je pro mou techniku přidanou hodnotou. V roce 2012 jsem v Chomutově založil skupinu, jejíž členská základna se od té doby stále rozrůstá. Snažíme se o vytváření přátelské atmosféry založené na společném růstu. I když jsme často označováni jako “drsný sever“, neopomíjíme v rámci našeho tréninku ani relaxační a ozdravnou stránku umění kyusho.

Chcete-li trénovat v přátelské atmosféře s přídavkem “příjemné bolesti“, navštivte nás!

Jsme otevřeni každému.