Evan Pantazi Praha 2017

Česká televize – M. Brozicek
Kyusho – May 2014

Kyusho International Czech
Koláž by Zuzka

Kyusho KO – M. Brozicek – Ústí n.L. 2017
Brožíček, Klásek, Náter

Kyusho test PL-1