Moje vizitka

  • od roku 1996 sa venuje bojovým umeniam
  • 2.Dan Shito ryu Karate
  • od 01/2016 člen Kyusho International
  • 3. training level Kyusho
  • autor portálov KarateWeb.sk, SpiritoftheKata.com
Lokace:

Skalica (Slovensko)

Moja misia & Kyusho

S Kyusho som sa po prvý raz stretol v roku 2006 na seminári v Budapešti. Veľmajster Evan Pantazi viedol víkendový seminár a techniky vedené na vitálne body ma veľmi zaujali. Žiaľ v tomto období som nenašiel žiadny klub ani organizáciu v mojom okolí, aby som mohol v štúdiu Kyusho jutsu pokračovať. Až po mnohých rokoch som narazil na českú vetvu Kyusho International, čo ma teší dodnes.

Mojou misiou je naučiť sa a postupne odkrývať poznatky vytvorené dávnymi majstrami a odovzdávané po generácie z učiteľov na žiakov v úzkych kruhoch. Práve tieto poznatky o vitálnych bodoch mi pomáhajú hlbšie pochopiť  čo je skryté za pohybmi v kata a odkrývajú „spirit of the kata“ 🙂

Tréningy Kyusho prebiehajú v Skalici pod hlavičkou Karate Dojo Skalica, v priestoroch Centra voľného času, priebežne počas roka, najčastejšie v sobotu doobedných hodinách. Je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo správou na FB. Tešíme sa na stretnutie.

Send a message