Moje vizitka

  • Bojovým uměním se věnuji více než 20 let
  • Judo- ( 1993 – 1995)
  • Aikido (3.DAN) – od r. 1998 až do současnosti
  • od r. 2011 člen Kyusho International, od r. 2012 SGL
  • Kyusho ( 2. DAN)
  • Smíšená sebeobrana ( od r. 2008)
Lokace:

Chomutov

Telefon:

+420 776 250 733

Moje mise & Kyusho

Kyusho jsem na své „válečnické cestě“ objevil v roce 2011 a dále za pomoci Miroslava Brožíčka rozšířil do Chomutova. V roce 2012 vznikla skupina Kyusho jitsu Chomutov, která se skládá z pestré směsice bojovníků i „laické veřejnosti“. Kyusho mě od první chvíle uchvátilo. Stalo se mi obrovským pomocníkem k aplikování již osvojených technik a zároveň mě obohatilo o spoustu nových přístupů k technice a k boji jako takovému. Pomáhá mi i v běžném životě prostřednictvím léčebných a relaxačních technik. Člověk své tělo poznává opravdu do hloubky, a to je míněno naprosto bez nadsázky. Kdo nevyzkoušel účinnost vitálních bodů, neuvěří v jejich moc! Za dobu fungování našeho klubu jsme si vytvořili vynikající tým. To, že jsou v našem nevelkém městě tři danové stupně a spoustu studentů s vysokými žákovskými stupni, mluví jistě za své.

Moje mise je podělit se o nabyté poznatky a vědomosti s lidmi, kteří nebudou umění Kyusho zneužívat. Snažíme se při našem cvičení  o vytvoření co nejharmoničtější atmosféry  a o udržování trvalých přátelských vztahů  i mimo tělocvičnu.

Tréninky Kyusho v Chomutově probíhají každý čtvrtek   od 18.15 do 20.00 hodin v tělocvičně Obchodní akademie Chomutov. Zájemci o tréninky volejte na tel. č. 776 250 733.

Send a message