Kyusho Czech  / Kyusho International Czech Republic je uskupení lidí, kteří se učí a dále i učí používat vitální body. Zaštiťuje nás světové organizace Kyusho International (KI). Hlavními představiteli KI jsou Evan Pantazi a Gary Rooks oba USA.
Kyusho Czech (KCz) funguje od ledna 2009. Na začátku těchto aktivit byl Miroslav Brožíček, který získával a získává mnoho nadšenců pro Kyusho tím se buduje zázemí pro mnoho žáků kteří přicházejí z různých bojových stylů. Od počátku KI v ČR se již podařilo dosáhnout mnoha žákům mistrovských stupňů a jsou již učiteli/instruktory v KCz potažmo v KI.
Kyusho Czech nabízí systematickou výuku a zároveň i zkouškový řád vitálních bodů. Systém výuky je nezávislý na bojovém stylu/sportu/zaměření. Naše studium se skládá z 10 úrovní žákovských/studentských a 10 úrovní mistrovských.

Jednotlivé studentské (nebo žákovské) úrovně lze krátce popsat následovně:

  • L1 – Základní ošetření, zdravověda, oživování, obnova toku energií
  • L2 – Body na rukou a práce s těmito body
  • L3 – Body na hlavě a práce s těmito body
  • L4 – Body na trupu a práce s těmito body
  • L5 – Body na nohou a práce s těmito body
  • L6 – Takedown pomocí bodů L2-L5
  • L7 – Boj na zemi s využitím znalostí bodů z L2-L5
  • L8 – Páky s využitím bodů L2-L5
  • L9 – Obrana proti ozbrojenému útočníkovi (3 zbraně)
  • L10 – Techniky KO

Jednotlivé požadavky na mistrovské stupně (PL) se sdělují až příslušných uchazečům, nejsou standardně věřejné.

 

 

 

Dále KI umožňuje skládat zkoušky na stupně DAN / černý pás –  Kyusho-Jutsu Kokusai Shihankai 急所術国際師範會 [International Association of Kyusho-Jutsu Master Instructors] kde předsedou této organizace je Hanshi Patrick McCarthy a jako technický ředitel Grandmaster Evan Pantazi. Tato organizace vznikla jako nezávislá organizace a nabízí přezkoušení i nečlenům KI s možností získání mistrovkého stupně DAN. Chcete-li získat více informací o tom jak se zapojit do našeho programu, kontakutjte nás.