Kyusho Czech  / Kyusho International Czech Republic je uskupení lidí, kteří se učí a dále i učí používat vitální body. Zaštiťuje nás světové organizace Kyusho International (KI). Hlavními představiteli KI jsou Evan Pantazi a Gary Rooks oba USA.

Kyusho Czech (KC) funguje od ledna 2009. Na začátku těchto aktivit byl Miroslav Brožíček, který získával a získává mnoho nadšenců pro Kyusho tím se buduje zázemí pro mnoho žáků kteří přicházejí z různých bojových stylů. Od počátku již dosáhlo mnoho žáku mistrovských stupňů a jsou učiteli/instruktory v KC potažmo v KI.

Kyusho Czech nabízí systematickou výuku a zároveň i zkouškový řád vitálních bodů. Systém výuky je nezávislý na bojovém stylu/sportu/zaměření. Naše studium se skládá z 10 úrovní žákovských a 10 úrovní mistrovských.

Dále KI umožňuje skládat zkoušky na stupně DAN –  Kyusho-Jutsu Kokusai Shihankai 急所術国際師範會 [International Association of Kyusho-Jutsu Master Instructors] kde předsedou této organizace je Hanshi Patrick McCarthy a jako technický ředitel Grandmaster Evan Pantazi. Tato organizace vznikla jako nezávislá organizace a nabízí přezkoušení i nečlenům KI s možností získání mistrovkého stupně DAN. Chcete-li získat více informací, kontakutjte nás.